Milton Ontario Family and Children


Martin Street Public School

184 Martin St.
Milton, Ontario
Canada


Milton Christian School

45 Bruce St.
Milton, Ontario
Canada


Montessori School of Milton

336 Bronte St. S.
Unit 138
Milton, Ontario
Canada


Our Lady of Fatima Elementary School

709 Bolingbroke Dr.
Milton, Ontario
Canada


Our Lady of Victory Elementary School

540 Commercial St.
Milton, Ontario
Canada


P.L. Robertson Public School

840 Scott Blvd.
Milton, Ontario
Canada


Robert Baldwin Public School

180 Wilson Dr.
Milton, Ontario
Canada


Sam Sherratt Public School

649 Laurier Ave.
Milton, Ontario
Canada


St. Anthony of Padua Elementary School

1240 Tupper Dr.
Milton, Ontario
Canada


St. Peter Elementary School

137 Dixon Dr.
Milton, Ontario
Canada