Milton Ontario Food and Dining


Wild Wing

51 James Snow Pkwy. N.
Unit C4
Milton, Ontario
Canada


Wild Wing

6921 Derry Rd. W.
Milton, Ontario
Canada


Benny's Curry & Roti

468 Steeles Ave. E.
Milton, Ontario
Canada


The Bombay Grill

370 Main St. E.
Unit 4
Milton, Ontario
Canada


Halifax Original Donair & Pizza

295 Main St. E.
Milton, Ontario
Canada


OPA Souvlaki of Greece

850 Main St. E.
Unit B7-7
Milton, Ontario
Canada


A & W - Ontario St. S.

55 Ontario St. S.
Milton, Ontario
Canada


A & W - Steeles Ave E.

235 Steeles Ave. E.
Milton, Ontario
Canada


AKO Greek

55 Ontario St. S.
Milton, Ontario
Canada


Dairy Queen

500 Laurier Ave.
Unit 16
Milton, Ontario
Canada