Milton Ontario Recreation, Sports, and Leisure


Kicks For Kids

55 Ontario St. S.
Milton, Ontario
Canada


Milton School of Jiu-Jitsu

310 Main St. E.
Milton, Ontario
Canada


Rai's Taekwon-Do

274 Alliance Rd.
Unit 5
Milton, Ontario
Canada


Milton Tennis Club

800 Santa Maria Blvd.
Milton, Ontario
Canada


Nassagaweya Tennis Club

9267 Guelph Line
Milton, Ontario
Canada


Aspasia's Studio

87 Main St. N.
Unit 2
Milton, Ontario
Canada


Moksha Yoga Milton

61 James Snow Pkwy. N.
Milton, Ontario
Canada


Oxygen Yoga and Pilates

348 Bronte St. S.
Unit 10
Milton, Ontario
Canada


Rebirth Hot Yoga Studio

821 Main St. E.
2nd Floor
Milton, Ontario
Canada


Shunyata Yoga Fitness and Wellness Centre Limited

410 Bronte St. S.
Ste. 201
Milton, Ontario
Canada