Milton Ontario Recreation, Sports, and Leisure Clubs and Membership

Milton Icehawks

77 Thompson Rd. S.
Milton, Ontario
Canada


Milton Seniors' Activity Centre

500 Childs Dr.
Milton, Ontario
Canada


Milton Skating Club

605 Santa Maria Blvd.
Unit 2
Milton, Ontario
Canada


Milton Soccer Centre

821 Main St. E.
Milton, Ontario
Canada


Milton Springers Gymnastics Club

605 Santa Maria Blvd.
Unit 1
Milton, Ontario
Canada


Sportball

575 Ontario St. S.
Milton, Ontario
Canada